Gästrike-Hälsinge Nationskör

Uppsalas roligaste studentkör!

GH-kören är en blandad studentkör i Uppsala som består av ett 40-tal sångare. Kören uppträder på GH-nations baler och sittningar, anordnar egna konserter och kan även anlitas till studentsittningar, privata tillställningar eller företagsevent. GH-kören är en internationell, mångkulturell kör som är öppen för alla med sångglädje och vi har inga inträdesprov.